Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt.
Bon Beau Joli kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Bon Beau Joli, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Bon Beau Joli verstrekt.

Bon Beau Joli kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

Waarom Bon Beau Joli gegevens nodig heeft.
Bon Beau Joli verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Bon Beau Joli uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoe lang Bon Beau Joli gegevens bewaart
Bon Beau Joli bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
Bon Beau Joli verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Bon Beau Joli worden geen algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Bon Beau Joli gebruikt in voorkomend geval deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
Bon Beau Joli maakt geen gebruik van Google Analytics om bij te monitoren hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Bon Beau Joli bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Indien Bon Beau Joli gebruik gaat maken van Google Analytics en/of Adwords-advertenties zal dit via deze site kenbaar gemaakt worden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@bonbeaujoli.nl. Bon Beau Joli zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
Bon Beau Joli neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Bon Beau Joli maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Bon Beau Joli verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Bon Beau Joli op via info@bonbeaujoli.nl. De website www.bonbeaujoli.nl is eigendom van Bon Beau Joli.

Bon Beau Joli is als volgt te bereiken:

Per post: Bon Beau Joli, Besterdring 88, 5014 HM Tilburg.

Per telefoon: 013 - ???

Per e-mail: info@bonbeaujoli.nl